Martijn van Lom


"Hoe zorg je ervoor dat je kind zo goed mogelijk voorbereid is op een digitaal leven?"

Elke dag even je e-mail checken, appjes versturen, filmpjes bekijken of je social accounts bijwerken. Wie herkent het niet? Niet alleen ons leven als volwassenen is verweven met de digitale wereld, maar ook dat van onze kinderen.


Hoe zorg je ervoor dat je kind zo goed mogelijk voorbereid is op een digitaal leven? Wij, als software-experts, weten dat er handige tools bestaan om met je kind(eren) mee te kunnen kijken, zeker als ze klein zijn. Daarnaast gaat het om bewustwording. Daarover gaat deze uitgave. Aan dit digitale magazine is een online test gekoppeld. Deze campagne is erop gericht om ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar inzicht en ondersteuning te bieden.


Samen met Justine Pardoen, specialist mediaopvoeding, is dit online magazine ontwikkeld. Vol praktische tips voor het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen.


Veel leesplezier en doe er je voordeel mee!


Martijn van Lom
Algemeen Directeur Noord Europa

Kaspersky

Justine Pardoen


"Dit magazine biedt tips en reikt onderwerpen aan voor een gesprek met je kind."

Veilig internet is en blijft belangrijk. Veiligheid geeft namelijk de vrijheid die een kind nodig heeft om prettige ervaringen op te kunnen doen.


Vergelijk het maar met spelen: in het begin zorg je voor een afgeschermde speelruimte, een speeltuin. Met een hek eromheen. Of iemand die toezicht houdt. Binnen die ruimte kan een kind dan naar hartenlust leren vallen en opstaan. Zo moet je ook zien als het om online spelen gaat.


Veiligheid is dus geen doel op zich, maar je kunt er ook niet omheen dat je iets moet doen om voor kinderen een veilige online speelruimte te creƫren. Dat gaat niet vanzelf. Dit magazine helpt je met tips en reikt onderwerpen aan voor een gesprek met je kind. Misschien vind je hier net die ene tip die jij nu nodig hebt in jouw gezin.


Ik hoop het!


Justine Pardoen

Specialist mediaopvoeding

Bureau Jeugd en Media